top of page
Školska zadruga

30. 10 2012. Održao se sastanak  Skupštine Zadruge te je izabran novi zadružni odbor od 7 članova:


a)  dva člana iz reda osoblja škole:Mirjana Smolić i Ivanka Jagečić
b) jedan član iz reda roditelja učenika članova: Snježana Borovčak
c) jedan član iz reda suosnivača: Jasenka Borovčak
d) učenici zadrugari:Anja Železnik i Ines Hotić
e) predstavnik lokalne samouprave: Nevenka Gregurić
Učenička zadruga broji ukupno 115 članova, uglavnom učenici dizajnerskih  razreda te grafičari.
Okupljeni su u četiri sekcije unutar školske zadruge:
1. Dekorativno oblikovanje - voditeljica sekcije Mirjana Smolić
2. Poduzetništvo u tekstilu i grafici - voditeljica Aleksandra Mašić Tumpa
3. Primijenjena grafika - voditeljica Carmen Bačura Potočić
4. Kreativni etno - voditeljica Ivanka Jagečić

IVANKA  JAGEČIĆ je ujedno i voditeljica učeničke zadruge.
Mail adresa voditeljice:   ivanka.jagecic@gmail.com    mob. 098875448
Mail adresa škole:skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr
www.ss-sudigo-zabok.skole.hr
tel/fax 049/221-147
         049/221-620


KURIKULUM UČENIČKE ZADRUGE

UČENIČKA ZADRUGA „PLAVI TRNAC“
šk. god. 2013./2014.

1. Ciljevi aktivnosti:

 

Koristiti kreativnosti kod učenika i ostalih korisnika zadruge.
Povezivati znanja i vještina u umjetničkom oblikovanju predmeta praktične uporabe temeljenim na izvornim narodnim vrijednostima.
Proizvesti predmete korištenjem različitih tradicionalnih i ekoloških materijala.
Potaknuti učenika na timski rad i izradu „suvenira“ koji se može plasirati na tržište, uključiti učenike u organizaciju i poduzetništvo.
Povezati rad zadruge s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.


2. Namjena aktivnosti:


Generacijsko prenošenje tradicije na mlade
Predstaviti svoj rad na županijskoj i državnoj smotri
Predstaviti se sa svojim proizvodima u gradu i županiji


3. Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost:

 

Voditeljica učeničke zadruge Ivanka Jagečić (zamjena Gabrijela Turčić)
Učenici uključeni u rad zadruge
Suradnički tim nastavnika likovnih predmeta i dizajna
Suradnja s  povijesno-etnološkom grupom
Suradnja s voditeljicom grafičke radionice i stručnim vijećem GT i AVO


4. Način realizacije:​

 

Sudjelovanje u radu zadruge je dobrovoljno,zadruga okuplja zainteresirane učenike svih dizajnerskih usmjerenja te grafičare.
Timski rad voditelja i učenika na njegovanju hrvatske tradicije i običaja te suradnja sa predmetnim profesorima i njihovim učenicima u osmišljavanju i izradi „suvenira“ i unikatnih uporabnih predmeta
.5. Vremenik aktivnosti:

 

Aktivnosti se obavljaju tijekom cijele školske godine, pojačano;
- rujan / listopad: - sudjelovanje na „Danima kruha“
- svibanj: - sudjelovanje na županijskoj smotri učeničkih
                   zadruga
-radionica prezentativnog karaktera (otvoreni dani škole)6. Troškovnik aktivnosti:

Troškovi sudjelovanja na županijskom natjecanju
Troškovi nabavke sirovina potrebnih za izradu prodajnih proizvoda zadruge i suvenira


7. Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

 

Vrednuje se prema uspješnosti i zapaženosti pri predstavljanju vlastitog rada.
Provesti anketu o kvaliteti rada zadruge među učenicima i profesorima.
Rezultati vrednovanja će se prezentirati putem izložbi,plakata,pojavljivanjem u medijima.
Prikupljena sredstva od prodajne izložbe koristit će se za rad školske zadruge.

ŠKOLSKA ZADRUGA

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Flickr Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page